maj 23, 2013 - Arduino    Komentowanie nie jest możliwe

Arduino – oprogramowanie UNO

Arduino IDE jest wieloplatformową aplikacją napisaną w języku Java, wydzieloną z IDE przygotowanego dla języka Processing i projektu Wiring. Środowisko jest zaprojektowane w taki sposób, aby było przyjazne dla hobbystów i osób niezajmujących się tworzeniem oprogramowania. IDE zawiera edytor kodu z takimi funkcjami jak podświetlanie składni czy automatyczne wcięcia w kodzie, oraz pozwala na kompilację i upload programu do płyty Arduino. Zazwyczaj nie ma potrzeby dodatkowej edycji plików Makefile lub uruchamiania programów z linii poleceń.

Standardowo IDE Arduino zawiera bibliotekę C/C++ o nazwie „Wiring” (z projektu o tej samej nazwie), dzięki czemu wykonywanie podstawowych operacji wejścia / wyjścia staje się znacznie łatwiejsze. Programy dla Arduino są napisane głównie w języku C/C++, jednak użytkownicy muszą zdefiniować jedynie dwie funkcje, aby otrzymać gotowy do uruchomienia program:

setup() – funkcja wykonywana raz, na początku działania programu, wykorzystywana najczęściej do ładowania ustawień,

loop() – funkcja wywoływana wielokrotnie, przez cały okres działania programu, czyli do czasu odłączenia zasilania od układu.

Typowy pierwszy program dla mikrokontrolera Arduino ma za zadanie spowodować miganie wbudowanej w układ diody LED . W środowisku Arduino, użytkownik może napisać program w następujący sposób:

#define LED_PIN 13

void setup () {

pinMode (LED_PIN, OUTPUT); // ustawienie pinu 13 jako cyfrowego wyjścia

}

void loop () {

digitalWrite (LED_PIN, HIGH); // włączenie diody LED

delay (1000); // odczekanie sekundy (1000 milisekund)

digitalWrite (LED_PIN, LOW); // wyłaczenie diody LED

delay (1000); // odczekanie sekundy

}

Powyższy kod nie jest widziany przez kompilator jako poprawny program, więc gdy użytkownik kliknie na „Upload to I/O board” w oknie IDE kopia kodu jest zapisywana do pliku tymczasowego, gdzie dodatkowo dołączany jest nagłówek include na początku i prostą funkcją main() na końcu pliku:

#include „WProgram.h”

#define LED_PIN 13

void setup () {

pinMode (LED_PIN, OUTPUT); // ustawienie pinu 13 jako cyfrowego wyjścia

}

void loop () {

digitalWrite (LED_PIN, HIGH); // włączenie diody LED

delay (1000); // odczekanie sekundy (1000 milisekund)

digitalWrite (LED_PIN, LOW); // wyłączenie diody LED

delay (1000); // odczekanie sekundy

}

int main(void)

{

init();

setup();

for (;;)

loop();

return 0;

}

„WProgram.h” jest głównym nagłówkiem włączającym do programu bibliotekę Wiring, a funkcja main() wykonuje tylko trzy wywołania: init(), zdefiniowane przez IDE, oraz setup() i loop() zdefiniowane przez użytkownika

IDE Arduino używa do kompilacji programów zestawu narzędzi GNU Toolchain i biblioteki AVR Libc, natomiast do uploadu programu do płyty Arduino wykorzystywany jest program AVRDude.

LINKI:   wikipedia

Comments are closed.